Aktuális


Krízisfőzés Debrecenben az  1%-okból

A kétezres évek végétől kezdve egészen 2018. őszéig a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség „Reménysugár” Hajléktanok Nappali Melegedője meghirdette a Krízisfőzés elnevezésű programot Debrecenben.

Bár a megyeszékhelyen a rászorulók népkonyhákon való étkeztetése hétköznaponként biztosított, de a hétvégéken nem volt rá lehetőség, hogy ilyen formán segítséget nyújtsanak a szűkölködőknek. Az ökumenikus együttműködés lényege abban állt, hogy a városban működő keresztény felekezetek egy-egy gyülekezete karácsony és húsvét ünnepe közötti időszakban minden szombaton kétszáz adag meleg ételt készít el, és oszt ki a rászorulók között. 

A 2018. októberében megváltozott jogszabályi háttér miatt a Nagytemplomi Egyházközség nem tudta volna a továbbiakban biztosítani a főzésekhez használt helyiséget a gyülekezetek számára, így úgy tűnt, hogy az ökumenikus kezdeményezés véget ér, de egy helyi vállalkozó, Csóra Miklós a gyülekezetek segítségére sietett, és egy konyhahelyiséget biztosított számukra, hogy hátrányos helyzetűek megsegítéséért végzett szolgálat tovább folytatódhasson.

Így az idei böjti időszakban, a debreceni evangélikus gyülekezet tíz önkéntese, Abaffy Zoltán felügyelő és Asztalos Richárd lelkész vezetésével, március 30-án, szombaton több mint kétszáz adag melegételt készített el és osztott ki a rászorulóknak a város négy forgalmas pontján.

Nagy szeretettel és hálás szívvel köszönjük a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadójának, hogy az evangélikus egyház számára felajánlott személyi jövedelemadó keretéből támogatást nyújtott, s ebben az évben is részt vehetett gyülekezetünk a Debrecen városban élő, szűkölködő testvéreink megsegítésében.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahogy te látod – cikkírói pályázat evangélikus fiataloknak

A Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója – az egyház 1%-os kampányának jegyében – pályázatot hirdet 14–18 év közötti fiatalok részére Ahogy én látom címmel.

A pályázók maximum három írással pályázhatnak, amelyekben saját gyülekezetük, gyülekezeti alapítványuk vagy evangélikus iskolájuk életét kell érdekfeszítően bemutatniuk.

Az RTF vagy Word formátumban e-mail-csatolmányként beküldendő kéziratok terjedelme maximum három A4-es oldal, azaz legfeljebb 5400 karakter lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sortáv). A kísérő e-mailben kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, valamint a bemutatott intézmény (gyülekezet, alapítvány) nevét és pontos címét.

A kéziratoknak – „Ahogy én látom” tárgymegjelöléssel – 2019. április 15-én éjfélig kell beérkezniük a Luther Kiadó e-mail-címére: kiado@lutheran.hu.

A pályaműveket a kiadó szakmai zsűrije értékeli, az eredményről minden pályázót e-mailben értesítünk.

Díjak: a legjobb írásokat közzétesszük egyházunk médiafelületein, továbbá az első három helyezett ingyenesen vehet részt a Luther Kiadó szervezésében 2019. július 7–13. között tartandó budapesti médiatáborban.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázat evangélikus zenekarok, gyülekezeti csoportok, kórusok számára köztéri zenei alkalmak szervezésére

A Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója pályázatot hirdet evangélikus zenekarok, gyülekezeti, iskolai csoportok és kórusok részére az egyház 1%-os kampányához kapcsolódóan. A pályázat célja, hogy a helyi zenei közösségek kilépjenek a megszokott keretekből, és forgalmas köztereken, utcazenejelleggel felhívják a figyelmet az 1%-os felajánlás lehetőségére.

A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell:

  • egy rövid (legfeljebb féloldalnyi) bemutatkozást;
  • az esemény helyszínéül szolgáló közterület megnevezését;
  • a helyszín forgalmas időszakainak időbeli megjelölését és
  • egy rövid bemutatkozó zenei demót (hanganyag formájában vagy akár egy telefonos videofelvételt egy próbáról).
  • esetleges hangtechnikai igényt (a pályázat kiírója bizonyos mértékben biztosítani tud)

Pályázati feltételek:

  • legalább 3 különböző napon, szakaszosan összesen 120 percen keresztül kell zenélni, énekelni (pl. minden órában 15 percet – a repertoár ismételhető);
  • a köztéri megjelenések időpontja: a 2019. április 12. és 2019. május 12. közötti időszakban;
  • az 1%-os roll-upok előtt meg kell jelenni, szórólapot kell terjeszteni;
  • a fellépést legkésőbb 2019. május 20-ig fotókkal, videóval kell dokumentálni és a közösségi médiában megosztani.
  • amennyiben az adott közterületen való zenélés engedélyhez kötött, ennek beszerzése a pályázó feladata

Nevezési díj: ingyenes.
Pályázati díj: 100 000 Ft, mely gyülekezeti/intézményi/alapítványi céltámogatásként kerül kifizetésre a kampányidőszak végén.
Jelentkezés: A pályázatokat a kiado@lutheran.hu e-mail-címre várjuk Zenei pályázattárgymegjelöléssel.
Jelentkezési határidő: 2019. március 20.
Elbírálási határidő: 2019. március 25.

További részletek a kiírónál: kiado@lutheran.hu, 06-1/317-5478